TULKOJUMI

ātrums  precizitāte  profesionālisms

Kā pareizi izvēlēties tulkotāju


Vai Jūs zināt, kā pasūtīt tulkojumu un pareizi izvēlēties uzņēmumu, kurš palīdzēs Jums iztulkot līgumus, instrukcijas vai izglītības dokumentus? 112 Tulkošanas palīdzības serviss sniedz Jums īsu pamācību SOLI PA SOLIM pareiza tulkošanas biroja/tulkotāja izvēlei.

 

Tulkošanas darbs var radīt neskaidrības, tādēļ ir vēlams, lai klients sniegtu tulkotājam pēc iespējas vairāk informācijas vēl pirms projekta uzsākšanas.

 

1.       Valoda

 

Pareizi izvēlēta mērķa valoda vai tās paveids var būtiski ietekmēt darba stilu un teksta izskatu (piemēram, britu vai amerikāņu angļu valoda, Brazīlijas portugāļu valoda, Portugāles portugāļu valoda u.c.).

 

2.       Kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums

 

Jums ir konkrēti jānorāda, kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums: iekšējai vai ārējai lietošanai, pārdošanas brošūra, līgums vai cits tulkojums. Dokumentos, kuri paredzēti ārējai lietošanai, kā brošūras, mājas lapas teksti, reklāmas teksti u.tml., ir jāpievērš īpaši liela nozīme COPY WRITE , jeb reklāmas rakstu sagatavošanai.

 

3.       Mērķauditorija

 

Teksta stils un pat izvēlētā terminoloģija var atšķirties gadījumos, kad teksts ir paredzēts nozares speciālistu vajadzībām, kas pilnībā pārzina specifisko leksiku un terminoloģiju. Pavisam citādi var veidoties tulkojums, kas paredzēti vienkāršam pircējam. Jebkurā gadījumā tulkojumam ir jābūt uzrakstītam lasītājam saprotamā valodā.

 

4.       Tematika un apjoms

 

Informācija par tematiku un teksta sarežģītības pakāpi, lai tulkotājs varētu izlemt par savu atbilstību šim darbam. Vēlams nosūtīt tekstu novērtēšanai.

 

5.       Formāts

 

Vai tulkojums būs nepieciešams kā vienkāršs teksta dokuments (WORD, TXT, EXCEL u.tml.) vai arī nepieciešama maketēšana un izkārtošana (PDF, CDR u.tml)? Vai teksts tiks apstrādāts vēlākai drukāšanai?

 

6.       Saprotams rakstītais teksts

 

Tulkotājam ir jāsaņem skaidrs un saprotams teksts, jo nesalasāma dokumenta tulkojums nebūs precīzs, kas ir sevišķi svarīgi tulkojot juridiska vai medicīniska rakstura dokumentus.  Avota teksts var būt gan elektroniskā formā (disketē vai nosūtīts pa e-pastu) vai arī izdrukāts uz papīra. Avota teksta kvalitātei ir ļoti liela nozīme, jo pat viens komats var izmainīt visu teksta būtību un struktūru.

 

7.       Pietiekošs darba laiks

 

Plānojiet projektu tā, lai tulkotājam būtu pietiekoši daudz laika veikt darbu. Loģiskai teikumu un domas formulēšanai ir nepieciešams laiks. Ja ir nepieciešama steidzama tulkojuma piegāde, pastāv risks, ka tulkojumam būs zemāka kvalitāte, jo tulkošanas nozarē vienmēr pastāv cilvēciskais faktors – pat vislabākais tulkotājs steigā var pieļaut neuzmanības kļūdas, kuras steidzama piegādes termiņa dēļ ne vienmēr būs laiks novērst vai izlabot.

 

8.       Teksta pārbaude

 

Pārbaudiet tulkojumu un novērtējiet tā kvalitāti. Informējiet jūsu projektu vadītāju, ja pēc tulkojuma saņemšanas tajā veicāt vēl kādas izmaiņas, lai tās varētu ņemt vērā turpmākajos projektos. Teicamu kvalitāti sniedz tikai ilgtermiņa sadarbība un veiksmīga komunikācija starp visām projektā iesaistītajām pusēm.

 

9.       Profesionālā sadarbība

 

Palūdziet, lai tulkojumu veic tulks, kuram ir bijusi pieredze attiecīgās jomas tekstu tulkošanā.

Nostiprinoties sadarbībai starp jūsu uzņēmuma pārstāvi un tulkojumu projektu vadītāju, mēs vienmēr varēsim ņemt vērā jūsu vēlmes, ievērot jums pieņemamu stilu un terminoloģiju. Tas būs izdevīgi visiem!

 

10.   Ilgtermiņa sadarbība

 

Tulkošana var notikt tikai tad, ja izveidojas veiksmīga sadarbība starp projektu vadītāju, tulkotāju un pasūtītāju. Pat ja tulkotājs ir attiecīgas valodas speciālists un lieliski pārzina konkrēto nozari, viņš tomēr nevar zināt pilnīgi visu. Tulkotāji bieži specializējas kādas konkrētas nozares tekstu tulkošanā, taču viņi ne vienmēr zina, kādus izteicienus un terminus attiecīgais uzņēmums uzskata par labākiem un izmanto. Tāpēc šāda sadarbība ir svarīga. Veiciet vienu vai vairākus pārbaudes darbus, tādējādi pārbaudot attiecīga tulkotāju atbilstību. Tas būs labs ieguldījums veiksmīgai sadarbībai turpmāk!

 

11.   Dzimtā valoda

 

Liela daļa tulkotāju pārvalda vairākas valodas, taču katram no mums ir tikai viena dzimtā valoda. Tulkojot specializētus tekstus, kas paredzēti ārējai lietošanai, vienmēr pieprasiet, lai tulkojumu veiktu cilvēks, kam tulkojuma mērķa valoda ir dzimtā valoda vai kurš dzīvo/strādā valstī, kur tulkojuma mērķa valoda ir valstī vai sadzīvē plaši pielietota valoda. Tādējādi teksts tiks iztulkots, ievērojot attiecīgās valodas tradīcijas un būs daudz plūstošāks.  

 

12.   Pielietojums

 

Tulkojumu bieži veic noteiktam mērķim. Sazinieties ar tulkotāju, ja vēlaties veikt izmaiņas tekstā.

Raksts tapis, izmantojot Zviedrijas Profesionālo tulkotāju asociācijas (SFÖ– Swedish Association of Professional Translators) sagatavoto materiālu.

sīkāk...


“112 Tulkojumu palīdzības serviss” adreses maiņa


Cien. klient!


Informējam, ka tulkojumu birojs “112 Tulkojumu palīdzības serviss” ir pārcēlies uz mātes uzņēmuma “Baltic Media” biroja telpām bijušā Pasaules Tirdzniecības centra ēkā Elizabetes ielā 2, 6. stāvā.


Priecāsimies redzēt Jūs redzēt mūsu jaunajās telpās!

2016-01-28 10:30:43

Mutiskā tulkošana


112 TulkojumiMutiskās tulkošanas pakalpojumi angļu, krievu, vācu, poļu, spāņu, franču, zviedru valodā – SIA „112 Tulkojumu palīdzības serviss” nodrošina kvalificētu un pieredzējušu tulku pakalpojumus dažāda veida konferencēm, forumiem, darījumu tikšanās reizēm u.c. pasākumiem.

sīkāk...


Valodu kursi uzņēmumiem ar 50% atlaidi


112 Tulkojumi

Valodu kursi jūsu uzņēmuma darbiniekiem ar 50% atlaidi sadarbībā ar Baltic Media Valodu mācību centru.

 

sīkāk...


112 Tulkojumu palīdzības serviss sveic tulkus un tulkotājus Starptautiskajā tulkošanas dienā!


112 Tulkojumi

 

Šodien, 30. septembrī, visā pasaulē svin Starptautisko tulkošanas dienu. Starptautiskā tulkošanas diena tiek atzīmēta par godu Bībeles tulkotājam Svētajam Hieronīmam (347. g. — 420. g. m. ē.), kas tiek uzskatīts par tulku un tulkotāju svēto aizbildni.

sīkāk...


TULKOJUMI

tālrunis
+371 67 22 43 28

info@112tulkojumi.lv

profesionālismsātrumsprecizitāte